zrz novinky » jak na to » Přidělení zvláštní registrační značky

PŘIDĚLENÍ ZVLÁŠTNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY (ZRZ)

     K přihlášení "nového" veterána a přidělení ZRZ je zapotřebí:

- vyplněná "Žádost o provedení testování historického vozidla" v celkem pěti vyhotoveních - viz. ZDE
- originál nebo kopii původního Technického průkazu (pokud je k dispozici)
- kopii potvrzení o vyřazení vozidla z registru v zemi jeho poslední registrace
- doklad z odborné dílny nebo STK o technickém stavu vozidla - viz. ZDE
- doklady prokazující technické údaje o vozidle (např. příručka o vozidle, odborná encyklopedie, potvrzeníod zastoupení značky, dobové materiály, ...)
- doklad prokazující způsob nabytí (např. kupní smlouva, ověřené čestné prohlášení o rodinném majetku nebo dlouhodobém vlastnictví, doklad o proclení vozidla při jeho dovozu do ČR, event. falší doklady prokazující způsob nabytí vozidla)
- sada šesti fotografié dle specifikace ZDE
    
Se všemi výše uvedenými doklady a dokumenty pak budete muset absolvovat celou proceduru otestování a přihlášení Vašeho "nového" vozu... 

NOVÉ ČLÁNKY

Výroční členská schůze 13. 2. 2020
Výroční členská schůze 13. 2. 2020

Terminy akcí VCC Kolín v roce 2020
Klubový kalendář pro rok 2020

Výroční členská schůze 21. 2. 2019
Výroční členská schůze 21. 2. 2019

Terminy akcí VCC Kolín v roce 2019
Termíny akcí VCC Kolín v roce 2019

Terminy akcí VCC Kolín v roce 2018
Termíny akcí VCC Kolín v roce 2018

NOVÉ GALERIE

aktuality