Historie klubu novinky » historie

HISTORIE VCC KOLÍN

V roce 1969 byl v Kolíně nadšenci známých československých automobilů značky Aero založen AERO CAR CLUB, který sdružoval příznivce a majitele těchto vozů. Mezi zakládajícími členy tehdy byli pánové Václav Janovec, Antonín Lämlein a jeho syn Milan, Antonín Linhart, Jaroslav Matějka, Josef Srkal. Klub pochopitelně sdružoval i další majitele tehdy ještě běžně používaných vozů značky Aero.

Postupem času lidé měnili starší a staré vozy za novější, a tak se členové různě střídali a přicházeli noví. Ti měli většinou na denní ježdění již novější vozy a aerovku si ponechávali jako veterána. Takto klub fungoval až do roku 1978, kdy byl přeorientován na více značek a přejmenován na VETERAN CAR CLUB – právě pro možnost sdružování členů s dalšími typy a značkami nejen automobilů, ale i motocyklů.

Tak jako v jiných podobných spolcích a klubech pořádá i VCC Kolín výstavy a soutěže. První PLAKETOVÁ JÍZDA byla uspořádána Aero Car Clubem již v roce 1973. Trať 1. ročníku měřila 56 km, vedla napříč kolínským okresem a celkově byla hodnocena velice kladně. To vedlo k tomu, že následovaly další ročníky. Od 4. ročníku byla navázána spolupráce s lidovým spotřebním družstvem (LSD) Jednota Kolín, a proto byl cílem soutěže tehdy nově vybudovaný motorest v obci Plaňany. Od 5. ročníku se začala jezdit i soutěž o „Veterán pohár“. Tak probíhala soutěž až do roku 1979, kdy se jela naposledy. Tehdejší organizace Svazarm, pod který všechny veterán kluby spadaly, rozhodla, že pro velký počet těchto akcí bude vhodné dělit pořádání mezi kluby v blízkém okolí vždy po roce. Tak se stalo, že v roce 1980 se podobná soutěž jela v Kutné Hoře a v Nymburce. Další ročník soutěže pak proběhl až v roce 1981, kdy se přímo uprostřed města Kolín na trati dlouhé 1,1 km začala jezdit tzv. jízda pravidelnosti. V této podobě se soutěž jela celkem pětkrát. V roce 1986 byla vyzkoušena kombinace soutěže s jízdou pravidelnosti. Toto spojení se však nevydařilo a bylo od něj následně upuštěno. Pro další ročník došlo ke spojení s Automotoklubem a soutěž se jela opět jako klasická jízda pravidelnosti. Jako trasa byla zvolena trať motocyklového okruhu – SENDRAŽICKÝ TROJÚHELNÍK. V této podobě se soutěž jela ještě dvakrát.

V roce 1989, kdy se změnila politická situace, ustala klubová činnost téměř úplně, hlavně kvůli nedostatku času jednotlivých členů. Teprve v roce 1995 se klub opět začal probouzet k nové práci a byl opět uspořádán další ročník Plaketové jízdy, v pořadí sedmnáctý. I přes zvýšené úsilí bylo stále málo aktivních členů, a tak se další, v pořadí 17. ročník Plaketové jízdy, konal až v roce 2001. Ve spolupráci s klubem historické železnice byla realizována i jízda historickým parním vlakem pro všechny účastníky. Další rok byl cílem soutěže světoznámý hřebčín v Kladrubech nad Labem a při 19. ročníku v roce 2003 vedla trať po pamětihodnostech kolínského okresu a vyvrcholila návštěvou ochozu zvonice kolínského chrámu sv. Bartoloměje. Jubilejní 20. ročník byl pak směřován do nově otevřeného muzea páry a zemědělské techniky v Čáslavi. V roce 2005 soutěž vedla po stopách husitů a byla mimo jiného spojena s návštěvou zříceniny hradu Sion poblíž Kutné Hory. Další rok vedla trať Plaketové jízdy do města Kouřim a v roce 2007 byla soutěž poprvé koncipována jako dvoudenní. Ve spolupráci s Aeroklubem Zbraslavice bylo ten rok v rámci soutěže uspořádáno také 1. air-auto-moto setkání na tamním letišti.

Při 28. ročníku byla navázána dodnes trvající spolupráce s tehdy začínající Kolínskou řepařskou drážkou, na které se také všichni účastníci svezli. Při 40. výročí založení VCC Kolín vedla trať do lázní Poděbrady a byla spojena i s vyjížďkou lodí po řece Labe. Další ročník Plaketové jízdy byl koncipován jako jízda pravidelnosti na dvě kola v okolí Kolína. Další roky pak následovaly návštěvy pivovaru v Kostelci nad Černými lesy, staré knihařské dílny v Rožďalovicích, pivovaru Hubertus a zámku v Kácově,  skanzenů lidové architektury v Kouřimi a v Přerově nad Labem, či v roce 2018 návštěva kláštera v Sázavě. V roce 2019, při příležitosti oslav 50. výročí klubu, nás Plaketová jízda zavedla do hutě Jakub v Tasicích.

Během posledních let se členská základna celkem úspěšně rozšiřuje, stejně tak i sbírky jednotlivých členů. Tak jako snad v každém sdružení či spolku, i ve VCC Kolín jsou jak členové aktivní, tak bohužel i členové pasivní. Tento přístup je věcí každého jednotlivce – člena, protože klub je dobrovolným sdružením.

NOVÉ ČLÁNKY

Výroční členská schůze 13. 2. 2020
Výroční členská schůze 13. 2. 2020

Terminy akcí VCC Kolín v roce 2020
Klubový kalendář pro rok 2020

Výroční členská schůze 21. 2. 2019
Výroční členská schůze 21. 2. 2019

Terminy akcí VCC Kolín v roce 2019
Termíny akcí VCC Kolín v roce 2019

Terminy akcí VCC Kolín v roce 2018
Termíny akcí VCC Kolín v roce 2018

NOVÉ GALERIE

aktuality